Askeland Gard
Askeland
5286 Haus

Linda Fosse
mobil   932 16 538

Arne Askeland
mobil   975 48 543

Kurs og Kompetansesenter


Askeland Gard
på Osterøy

Arne og Linda
rom under oppussing

Arne og Linda er godt igang med oppussinga av lokala som skal nyttast til kurs og kompetanse senter på garden.

Ein tek vare på gamle kjennemerke ved bygginga. Eit fleire hundre år gamalt bord har ein og funne her. Men komforten når det heile står ferdig vert god som ny :-)

rom under oppussing

På kurs og konferanse senteret kan ein tinge fullt tilrettelagt opplegg, eller leige seg inn for eigne prosjekt.
Det vil verte tilbod om overnatting for deltakarane.

Lokala er forventa ferdigstilt våren 2011. Meir informasjon vil koma etter kvart. Velkomen att!

eldgamalt bord

Web-design ved ID fix design og Langva Design. Sist oppdatert den 28. oktober 2011