Askeland Gard
Askeland
5286 Haus

Linda Fosse
mobil   932 16 538

Arne Askeland
mobil   975 48 543

Arne Askeland


Allsidig bonde, Coach, Spelemann og Motorsag-kunstnar

Arne Askeland
glimt frå garden
CD AGA trio

Frå sjel til spel. Sumaren 2006 spela Arne Askeland inn CD plata «frå sjel til spel» med orkesteret AGA-trio. 19 låtar skrive av Arne Askeland.

Han har og laga notehefte med talsystem for torader til melodiane i cd-en. Notehefte og CD kan kjøpast hjå Norild, eller tingast hjå Arne Askeland direkte.

Ta kontakt

Utdanning og arbeidsbakgrunn:

  • Agronomutdanning ved Stend Landbrukskule
  • Starta eige firma innan ullskoproduksjon
  • Salgskurs, og arbeid med salg
  • Entreprenørarb, betongpumping
  • Lederutdanning i forsvaret og HV
  • Komponist, spelemann og låtskrivar innan gamaldans
  • Utgitt CD-plata; «frå sjel til spel»
  • Utdanna inspirerende Coach ved Ringom institutt
  • Arn´ er motorsagkunstnar og jobbar med carving
Spelemenn

Web-design ved ID fix design og Langva Design. Sist oppdatert den 28. oktober 2011